ČLANSTVO UVJETI

① Članarina se plaća unaprijed, po važećem cjeniku, koji je istaknut na web stranicama Vitathlon društva za sportsku rekreaciju (u nastavku Vitathlona).
② Član ima pravo korištenja aktivnosti na način, koji je odabrao prilikom upisa.
③ Pri upisu član dobiva iskaznicu na svoje ime, koja je neprenosiva, te se putem iste vodi evidencija dolazaka i uplata, a istu je član dužan pokazati na zahtjev osoblja Vitathlona.
④ Član je suglasan da sportsku opremu i sportske rekvizite koristi na vlastitu odgovornost, kao i da na vlastitu odgovornost sudjeluje u bilo kojoj aktivnosti, tečaju, programu, osobnom treningu ili nekom drugom trenutno ili ubuduće dostupnom programu.
⑤ Član je suglasan da je svojevoljno pristupio aktivnostima u Vitathlonu i korištenju opreme i objekta pod pretpostavkom rizika od ozljeđivanja ili zadobivanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih upotrebom aktivnosti Vitathlona, te moguće štete koja bi mu se mogla dogoditi.
⑥ Član je upoznat, da bi se trebao savjetovati sa njegovim liječnikom, te obaviti sistematski pregled, prije pristupanja korištenju usluga i aktivnosti Vitathlona.
⑦ Član je suglasan i upoznat sa činjenicom, da uposlenici i predstavnici Vitathlona nemaju iskustva u diagnosticiranju pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinski stanja.
⑧ Član je suglasan da će se pridžavati svih pravila, odredbi i cjenika, koje je postavio Vitathlon, a koje je Vitathlon dužan istaknuti na web stranicama u vidu  cjenika, koji će propisati cijene i pravila korištenja.
⑨ Član je upoznat da Vitathlon ne odgovara za gubitak ili krađu osobnih osobnih stvari.
⑩ Član pri upisu plaća upisninu, a u slučaju gubitka članske iskaznice plaća 50,00 HRK za izradu nove.
⑪ Vitathlon zadržava pravo da u bilo koje vrijeme promijeni satnicu rada, program ili uslugu, uslugu isključi iz programa ili promijeni cijenu usluge.
⑫ Osoblje Vitathlona, dužno je upoznati člana sa pravilnim korištenjem opreme, a na zahtjev člana stručna osoba će izraditi program korištenja opreme, kao i individualni program treninga za člana.

*Komentiraj*